ἀποτρέπεσθε

ἀποτρέπεσθε
ἀποτρέπω
turn away from
pres imperat mp 2nd pl
ἀποτρέπω
turn away from
pres ind mp 2nd pl
ἀποτρέπω
turn away from
imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • побѣженыи — (125) прич. страд. прош. к побѣдити. 1.В 1 знач.: ни одиною же си орѹжьѥ погѹби. да не нагъ обрѧщешисѧ. и на брани побѣженъ бѹдеши. (εὐολωτος) Изб 1076, 240; послѣже побѣжени бывъше ратьнии. ЖФП XII, 47г; браньныи бо законъ рабомъ повелѣваеть… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”